W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Marvipol Development SA – emisja obligacji P2024A

W dniu dzisiejszym (12 kwietnia 2024 r.), rozpoczęła się publiczna emisja papierów dłużnych (obligacje serii P2024A), prowadzona przez Marvipol Development SA. Poniżej przedstawiam parametry emisji , podaję link do analizy spółki na Portalu Analiz oraz kilka ciekawostek związanych z już notowanymi na Catalyst obligacjami spółki.

Parametry emisji obligacji P2024A spółki Marvipol Development SA

Wartość całej emisji obligacji wynosi do 150 mln zł.

Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000 zł i minimalny zapis można złożyć właśnie od takiej kwoty.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M + marża ze zbioru (3,90; 4,05; 4,20; 4,35; 4,50) p.p. Marża zostanie określona przez emitenta w dniu warunkowego przydziału obligacji w oparciu o wynik procesu składania zapisów na obligacje. Według stanu na 12 kwietnia 2024 roku WIBOR 6M wynosił 5,87%, zatem oprocentowanie pierwszego okresu wyniosłoby w zakresie 9,77-10,37%. Oprocentowanie będzie podlegać aktualizacji w okresach 6 miesięcznych.

Obligacje emitowane są na okres 4 lat, z amortyzacją 33% po 3,5 roku. Emitentowi przysługuje opcja wcześniejszego wykupu zgodnie z warunkami emisji.

Obligacje nie są zabezpieczone, środki z emisji mają być przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej grupy.

Zapisy rozpoczęły się 12 kwietnia 2024 roku i potrwają do 25 kwietnia. Planowany dzień emisji to 7 maja 2024 roku. Emitent planuje wprowadzić obligacje na rynek Catalyst.

Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski Michael / Ström (lider konsorcjum) – link do emisji, Dom Maklerski BOŚ, Dom Maklerski BDM oraz Noble Securities. Jeżeli zamierzasz złożyć zapis poprzez Dom Maklerski Michael / Ström, a nie masz jeszcze tam rachunku maklerskiego (polecam), to zapraszam do skorzystania z tego formularza – skontaktuje się z Tobą doradca, którego usługi polecam.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

Marvipol Development SA– informacje o spółce

Wyniki i perspektywy grupy są regularnie omawiane na forum Portalu Analiz. Sytuację finansową grupy opiszę w przyszłym tygodniu na Portalu Analiz. Polecam również zajrzeć do prezentacji spółki w związku z emisją obligacji (link).

W kwestii zapadalności zadłużenia, obecna emisja, w przypadku jej powodzenia, powoli odnowić zapadające w 2024 roku zadłużenie, a także zostawi nadwyżkę finansową.

 

Marvipol Development SA – rentowności obligacji notowanych na Catalyst

Rentowności obligacji notowanych na Catalyst w porównaniu z obecną ofertą wyglądają następująco:

Najkorzystniej na wykresie wygląda seria MVP0227, ale obecnie nie jest ona do dokupienia przy wskazanej rentowności. Obecną ofertę można ocenić różnie, w zależności na jakim finalnie poziomie zostanie ustalone oprocentowanie obligacji, przy tym najwyższym można mówić o premii, przy tym najniższych można mówić o ofercie zbliżonej do aktualnych warunków rynkowych.

Podsumowując, Marvipol to solidny emitent obligacji korporacyjnych. Sytuacja finansowa spółki, na chwilę obecną nie budzi moich zastrzeżeń.

Patrząc na obligacje notowane na Catalyst, obecna oferta wydaje się neutralnie „skrojona” pod względem oprocentowania – w zależności od finalnego oprocentowania potencjalny zysk inwestora może być nieznacznie wyższy, niż w przypadku zakupu aktualnie notowanych na Catalyst obligacji spółki, ale może też być porównywalny.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Ps. Jeżeli interesuje Cię temat inwestowania w akcje i obligacje korporacyjne, zapraszam do dołączenia do społeczności Portalu Analiz.

Powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: