W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

BEST – wyniki Q3 2021 r.

W Q3 2021 roku grupa BEST wypracowała 75 mln zł przychodów wobec 72,5 mln zł rok wcześniej oraz zanotowała 18 mln zł zysku netto wobec straty ponad 20 mln zł rok wcześniej (strata wynikała z blisko 40 mln zł odpisu na akcje Kredyt Inkaso).

Narastająco po 3 kwartałach 2021 roku spółka notuje 248 mln zł przychodów wobec 205 mln zł rok wcześniej oraz 61 mln zł zysku netto wobec 5 mln zł rok wcześniej.

Pomimo braku istotnych inwestycji w nowe pakiety wierzytelności, wpłaty od dłużników wyglądają cały czas bardzo przyzwoicie:

Covid-19 nie wpłynął negatywnie na zdolność dłużników do spłat zadłużenia, a wręcz przeciwnie, do tego procentują wcześniejsze inwestycje grupy w unowocześnianie systemów informatycznych oraz procesów dochodzenia wierzytelności.

Dobre wpłaty przekładają się na solidne przychody:

I dobre wyniki operacyjne:

Mimo odcięcia w ostatnich latach od nowych emisji obligacji i konieczności spłat zapadających emisji, grupa BEST generuje gotówkę na spłaty zapadających serii obligacji, jednocześnie utrzymując jej wysoki poziom w bilansie:

Grupa systematycznie obniża zadłużenie finansowe ogółem, netto, a także w relacji do kapitałów własnych:

Co wpływa na spadek wskaźnika zadłużenia:

I spadek wskaźnika Dług netto do EBITDA:

Podsumowując, sytuacja grupy pod względem wyników i bilansu wygląda bardzo solidnie.

BEST ma miejsce na zaciągnięcie nowego zadłużenia pod zakup nowych pakietów wierzytelności i wydaje się, że wkrótce wróci do emisji obligacji w ramach zatwierdzonego prospektu emisyjnego. Zwłaszcza, że zarząd deklaruje powrót do zakupów pakietów wierzytelności, a w 2022 roku zapada kilka serii obligacji:

Będąc przy inwestycjach w nowe portfele wierzytelności warto spojrzeć, jak to za ostatnie lata wyglądało:

W 2020 roku spółka wydała 9 mln zł, a w obecnym roku ledwo ponad 10 mln zł, jest zatem co odrabiać.

Obecnie na Catalyst notowanych jest kilka serii obligacji spółki z następującymi rentownościami:

Czy warto i w które obligacje warto zainwestować, decyzja zawsze należy do Ciebie. Niestety zawirowania na rynkach, rosnąca inflacja czy niepewność co do przyszłej inflacji i stóp procentowych nie ułatwiają obecnie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Mimo wszystko, udanych inwestycji!

PS. Zapraszam również do dyskusji o obligacjach korporacyjnych na forum Portalu Analiz.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: