W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

ARCHE – wyniki I półrocza 2021 roku

Grupa ARCHE powstała poprzez rozwój firmy deweloperskiej Arche, która od 1991 roku świadczy profesjonalne usługi deweloperskie.
Łącznie grupa wybudowała już ponad 7.000 domów i mieszkań. Arche obecna jest przede wszystkim na rynku Aglomeracji Warszawskiej i w Łodzi. W ramach prowadzonej działalności deweloperskiej Spółka występuje w roli inwestora i generalnego wykonawcy.

Arche jest też właścicielem dynamicznie rozwijającej się sieci hoteli. W jej skład wchodzą rewitalizowane hotele historyczne oraz hotele miejskie. Do sieci Arche należy obecnie 15 hoteli (ponad 2,6 tysiąca pokoi). Część hoteli (9) działa w systemie condo, właścicielami pokoi są osoby indywidualne, a właścicielem części wspólnych i zarządzającym hotelem jest Arche.

W I półroczu 2021 roku spółka sprzedała łącznie 373 lokale w tym 240 lokali mieszkalnych i 133 lokali hotelowych. Na koniec okresu sprawozdawczego w ofercie znajdowało się 1.311 lokali w tym 156 lokali mieszkalnych i 1.155 lokali hotelowych.

W skład zarządu spółki wchodzą Władysław Grochowski (prezes), Paweł Grochowski (członek zarządu) oraz Agnieszka Mitura (członek zarządu). Największym udziałowcem spółki (z o.o.) jest Władysław Grochowski. Właściciela można określić jako człowieka „z misją”, tworzy hotele w historycznych miejscach, w ramach grupy funkcjonuje fundacja itp. W lutym 2020 roku nastąpiło przekształcenie sp. z o.o. w S.A. co może sugerować działania spółki związane z wejściem na GPW. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok otrzymało opinię „bez zastrzeżeń”.

Arche – wyniki finansowe

Spory udział w działalności spółki ma biznes hoteli, stąd można było obawiać się istotnego pogorszenia wyników grupy, zwłaszcza, że jak twierdzi Prezes, nie otrzymała ona żadnej pomocy w związku z Covid-19. Tymczasem wyniki I półrocza okazały się dobre, a i sytuacja bilansowa wygląda bardzo przyzwoicie. Poniżej przegląd poszczególnych obszarów bilansu i r-ku wyników grupy z krótkim komentarzem.
Przychody – przyzwoicie, z dobrą rentownością zysku brutto na sprzedaży:

Na przychody ze sprzedaży składa się głównie sprzedaż lokali (177 mln zł), usługi świadczone przez hotele (31 mln zł), a także usługi wynajmu (3 mln zł), sprzedaż towarów (7 mln zł) i zmiana stanu produktów (-48 mln zł).
Również wyniki (EBITDA) są bardzo przyzwoite:

Grupa utrzymuje stale pewien poziom gotówki, dodatkowo w I półroczu 2021 roku zmniejszając poziom zobowiązań krótkoterminowych poprawiła swoją płynność:

Dług finansowy pozostaje na stabilnym poziomie, a w relacji do kapitałów jest bardzo niski:

Rosną kapitały własne, spada wskaźnik zadłużenia:

Również wskaźnik dług netto / EBITDA wygląda poprawnie.

Podsumowując, pandemia wywarła negatywny wpływ na wyniki grupy, ale nie aż tak bardzo, jak można było zakładać. Grupa ma wielu współpracujących inwestorów, którzy nadal kupują lokale w systemie condo, czemu zresztą sprzyja wysoka inflacja. Według prezesa Arche, wśród inwestorów są profesjonalne osoby, które kupiły nawet po kilkadziesiąt lokali w systemie condo – to jest ich sposób lokowania nadwyżek finansowych.

Obecnie, według prezesa Arche, hotele są praktycznie pełne, a branża hotelowa przeżywa rozkwit. Koniunktura w segmencie deweloperskim jest również bardzo dobra, a Arche ma zapasy gruntów na kolejne 4 tysiące mieszkań. Przyszłość zatem wygląda optymistycznie.

Arche – obligacje notowane na Catalyst

Obecnie na Catalyst notowane są 4 serie obligacji oferujące 5-6% rentowności brutto, przy czym największe obroty są dokonywane na serii ACH0622:

Warto też pamiętać, że 2 serie mają oprocentowanie stałe, co może być minusem przy ewentualnym wzroście stóp procentowych (choć terminy zapadalności obligacji nie są aż tak mocno odległe, żeby mówić o dramacie):

Drogi Czytelniku, jeżeli chcesz poszerzać swoją wiedzę z zakresu inwestowania czy w obligacje korporacyjne czy w akcje i masz podejście fundamentalne, zapraszam do rejestracji na Portalu Analiz i wykupienia abonamentu (149 zł na rok) z dostępem do wszystkich analiz, a także forum inwestorskiego i czatu. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: