W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

KRUK – emisja obligacji w EUR

Z publiczną emisją obligacji w walucie EURO (seria AO3EUR) wystartowała spółka KRUK – i jest to pierwsza emisja tego typu (w walucie) skierowana do inwestorów indywidualnych – brawo! Poniżej przedstawiam warunki emisji obligacji, a także podaję linki do prezentacji oraz analizy grupy KRUK.

KRUK – warunki emisji obligacji serii AO3EUR

Wartość emisji wynosi do 5 mln EUR, zatem można określić ją mianem „rozpoznawczej”. Wartość nominalna 1 obligacji to 100 EUR i od takiej kwoty można składać zapisy.

Oprocentowanie obligacji wyniesie EURIBOR 3M plus marża 400 punktów, co przy stawce EURIBOR 3,962% (w dniu 20 listopada) oznacza 7,962% w skali roku. Oczywiście oprocentowanie będzie się zmieniać w kolejnych okresach odsetkowych, czyli co 3 miesiące.

Obligacje nie są zabezpieczone, a celem emisji jest „finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych”. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynek Catalyst.

Obligacje emitowane są na okres 5 lat, ich wykup nastąpi 11 grudnia 2028 roku.

Zapisy przyjmowane są w okresie 27 listopada 2023 roku – 8 grudnia 2023 roku, ich przydział nastąpi 11 grudnia 2023 r., a wprowadzenie na Catalyst najprawdopodobniej w styczniu 2024 r.

Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski BDM (link do oferty), Biuro Maklerskie Pekao, DI Xelion, Michael / Ström DM.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

KRUK – analizy, porównanie oprocentowania obligacji w EUR

Zachęcam do zapoznania się z prezentacją spółki po wynikach Q3 2023 roku, a także z analizą spółki na Portalu Analiz.

Ponieważ to jest pierwsza emisja spółki w EUR kierowana do Inwestorów Indywidualnych, nie ma bezpośredniego porównania. Ale np. w emisji na rynki skandynawskie dla inwestorów profesjonalnych KRUK zapłacił sporo więcej, stawkę EURIBOR 3M + 6,5%. Jednakże wartość całej emisji wynosiła 150 mln EUR, zupełnie nieporównywalna skala. Nie jesteśmy nordyckimi instytucjami więc pozostaje nam oceniać ofertę, która jest na stole. A moim zdaniem jest bardzo ciekawa.

Na rynku Catalyst nie ma póki co wielu spółek emitujących papiery w EURO. Poniżej przykładowe zrealizowane emisje i ich oprocentowanie:

  • Cavatina Holding CAV0127 EURIBOR 6M + 6%,
  • MLP Group MLP0525 EURIBOR 6M + 3,95%,
  • Vantage Development VAN0727 EURIBOR 6M + 2,9%,
  • DL Invest Group DLI0426 EURIBOR 3M + 5,5 %.

Podsumowując, KRUK to duża spółka giełdowa (wchodzi już w skład WIG20), z wieloletnią historią na rynku obligacji korporacyjnych. Sytuacja finansowa grupy jest bardzo dobra. Obecna emisja w EUR jest pierwszą kierowaną do inwestorów indywidualnych, trudno więc o porównania. Również rynek Catalyst nie jest wypełniony tego typu emisjami. Tym bardziej cieszy, że KRUK dołącza do firm emitujących obligacje w EUR, co pozwala nam inwestorom oprócz dywersyfikacji firm, branż czy rodzaju oprocentowania (stałe, zmienne) dołożyć również dywersyfikację walutową.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: