W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Ghelamco – emisja obligacji PPZ2

Po udanych ubiegłorocznych emisjach obligacji serii PPZ1 o wartości 75 mln zł, i dogrywkowej PPZ1B (50 mln zł), Ghelamco wystartowało dziś z ofertą PPZ2 o wartości do 125 mln zł. Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji, podaję link do analizy i prezentacji spółki, a także porównuję rentowność obligacji z tymi już notowanymi na Catalyst.

Ghelamco – parametry emisji obligacji serii PPZ2

Wartość całej emisji emisji wynosi do 125 mln zł.

Wartość pojedynczej obligacji to 100 zł, ale cena emisyjna jest zależna od dnia zapisu, w pierwszym dniu wynosi 98,5 zł (dyskonto 1,5%), by następnie rosnąć o naliczane odsetki, finalnie do 98,79 zł.

Minimalny zapis można złożyć od 1 obligacji, za wyjątkiem DM PKO BP, gdzie należy zgromadzić co najmniej 50 tys. zł.

Oprocentowanie obligacji oparte jest o stawkę WIBOR 6M, do której doliczana jest marża 5 punktów procentowych. WIBOR 6M wynosi obecnie (12.01.2024 r.) 5,83%, zatem oprocentowanie „na dziś” wyniosłoby 10,83%. Przy analizie rentowności inwestycji należy jeszcze doliczyć dyskonto przy cenie zakupu.

Obligacje emitowane są przez spółkę celową (Ghelamco Invest), a poręcza je Granbero Holding – spółka skupiająca polskie aktywa międzynarodowej grupy Ghelamco. Brak jest zabezpieczenia rzeczowego typu hipoteka/ zastawy rejestrowe.

Obligacje emitowane są na okres 4 lat.

Zapisy na obligacje można składać od 15 do 25 stycznia 2024 roku. 26 stycznia nastąpi przydział obligacji, a na 12 lutego 2024 planowany jest Dzień Emisji. 19 lutego obligacje mają pojawić się na rynku Catalyst.

Zapisy na obligacje przyjmują DM PKO BP, DM Noble Securities oraz DM Michael/Ström.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie emisyjnym, do którego lektury zachęcam.

Ghelamco – informacje o grupie

Wyniki Ghelamco regularnie omawiam na Portalu Analiz, pod tym linkiem znajdziesz wszystkie dotychczasowe analizy, w tym ostatnią po wynikach I półrocza 2023 r.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z prezentacją spółki, którą znajdziesz w tym miejscu.

W prezentacji warto np. zwrócić uwagę na wartość gotowych projektów grupy. Gotowe i skomercjalizowane obiekty co do zasady są przez Ghelamco sprzedawane.

Wartość ponad 450 mln EUR robi wrażenie, choć trzeba oddać, że o ile Warsaw Unit jest skomercjalizowany w ponad 95%, to komercjalizacja obiektów Craft i KREO przebiega bardzo powoli.

Drugim obszarem wartym obserwacji jest zadłużenie spółki z tytułu obligacji:

Jak widać, dziś (15.01.2024 roku) przypada wykup obligacji o wartości 248 mln zł, co może być wskazówką odnośnie potencjalnego popytu na obecnie oferowane papiery wartościowe.

Jeżeli interesuje Cię, jak ja oceniam Ghelamco, zapraszam również do zapoznania się z ofertą Raportu Rankingowego.

Ghelamco – podsumowanie, obligacje notowane na Catalyst

Na rynku Catalyst notowanych jest obecnie 9 serii obligacji spółki, z tego jedna w EUR. Na poniższym wykresie zestawiłem notowane na Catalyst serie złotówkowe z terminem wykupu ponad 1 rok w porównaniu do obecnej emisji przy cenie 100% (przypominam, że emisja jest z dyskontem):

Warto zwrócić uwagę, że ubiegłoroczna emisja (GHE1027) o tych samych warunkach notowana jest na Catalyst w okolicach 100%, co daje szansę na dodatkowy zysk dzięki dyskontu w cenie zakupu obligacji obecnej emisji.

Podsumowując, obecna oferta obligacji za sprawą zastosowanego dyskonta wygląda atrakcyjnie na tle rentowności obligacji spółki już notowanych na Catalyst.

Ghelamco to uznany emitent obligacji korporacyjnych, oferujących swoje papiery zarówno inwestorom instytucjonalnym jak i indywidualnym. Nie ma również problemów z uzyskiwaniem finansowania bankowego. Sytuacja bilansowa spółki również wygląda solidnie (o tym przeczytasz w linkowanych wyżej analizach), a do tego gotowy do sprzedaży jest projekt Warsaw Unit o wartości 330 mln EUR.

Szukając czynników ryzyka, w I półroczu 2023 r. grupa zanotowała stratę netto, wynikającą z sytuacji rynkowej (wysokie stopy procentowe, zmiany kursów walutowych), a sytuację na rynku biurowym trudno uznać za ustabilizowaną po pandemii – trend pracy zdalnej cały czas ściera się z powrotami firm do biur. Widoczne jest to szczególnie poza stolicą, projekty Craft w Katowicach i KREO w Krakowie mają problemy z pozyskaniem najemców.

Udanych inwestycji!


Disclaimer: Ghelamco jest Partnerem Portalu Analiz. Powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

Powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

2 komentarze do “Ghelamco – emisja obligacji PPZ2

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: