W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Warto inwestować cz.2 – Łączenie AT z AF

Warto inwestować cz. 1 – Inwestycja czy spekulacja : https://portalanaliz.pl/artykuly-edukacyjne/warto-inwestowac-cz-1-inwestycja-czy-spekulacja/


Analiza techniczna bazuje na notowaniach – skupia się na wyszukiwaniu dobrych momentów na zakup lub sprzedaż akcji.

Analiza fundamentalna bazuje na działalności operacyjnej spółki – skupia się na ocenie osiąganych wyników i perspektywach.

W badaniu inwestorów indywidualnych (link) 42% inwestorów podało, że łączy obie metody analizując instrumenty finansowe.

A przecież AT i AF potrafią generować różne sygnały inwestycyjne.

Przykłady:

  • gdy kurs spada zamiast rosnąć AT mówi, że pozycję należy zamknąć, bo nie zrealizował się zakładany scenariusz; natomiast wg AF spółka wraz ze spadkiem wyceny staje się bardziej niedowartościowana, jeżeli już przy wyższym kursie była oceniona na niedowartościowaną,
  • gdy kurs odbił się od oporu AT mówi, że trzeba zamknąć pozycję, bo nastąpią spadki; natomiast wg AF jeżeli perspektywy spółki się nie zmieniły i są pozytywne to należy te akcje trzymać dalej.

Problem mentalny

Łączenie AT z AF jest trudne ze względu na psychologię inwestora.

Noblista R.Thaler badając zachowania inwestorów giełdowych ocenił:

„Każda strata, nawet mała boli – to instynkt, który odczuwa każdy człowiek, nawet inwestor”

I to jest bardzo ważne!

Gdy nie realizuje się pozytywny scenariusz i pojawia się strata wielu inwestorów zaczyna racjonalizować swoją porażkę i wybiera z AT czy AF to, co akurat uzasadni kontynuowanie jego stratnej inwestycji.

Przykład – zakup akcji pod określoną formację techniczną, a gdy się nie zrealizuje to uzasadnienie, że spółka jest dobra, niedowartościowana i będzie warta więcej. Znacie to?

Przeskakiwanie z AT na AF i uzasadnienia tym, co akurat pasuje do tezy inwestycyjnej powoduje de facto, że brak racjonalnego planu i strategii inwestycyjnej.

 

Jak skutecznie łączyć AT z AF

Przypomnijmy, że Inwestor dąży do tego, żeby kupić i trzymać odpowiednie papiery po odpowiednich cenach.

AF jest kluczowa dla wyboru odpowiednich papierów wartościowych.

A AT może pomagać przy określeniu odpowiedniej ceny.

Analiza fundamentalna mówi CO KUPIĆ, a analiza techniczna ewentualnie KIEDY KUPIĆ.


Ten wpis można zobaczyć na YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=TiexJa5cycw


Warto inwestować cz. 1 – Inwestowanie czy spekulacja : https://www.youtube.com/watch?v=d9Ez4Kw8NYw

Warto inwestować cz. 2 – Łączenie AT z AF : https://www.youtube.com/watch?v=TiexJa5cycw

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: