W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Drugie Spotkanie Społeczności Portalu Analiz za nami!

Blisko 100 osób wzięło udział w II spotkaniu Społeczności Portalu Analiz w Bydgoszczy w dniach 2-3 czerwca 2023 roku – dziękujemy!

Wzorem ubiegłego roku spotkanie Społeczności PA połączone było z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej Immobile. I właśnie WZA GKI, na które zarejestrowało się 110 osób (!) było pierwszym punktem piątkowego programu. Po WZA miała miejsca sesja pytań do zarządu GKI, a następnie rozmowy kuluarowe połączone z prezentacją produktów grupy GKI. Wieczorem odbyła się „kolacja giełdowa”, która naszemu portalowemu gronu przeciągnęła się do późnych godzin nocnych, a upływające godziny oczywiście zeszły na rozmowy o giełdzie i inwestowaniu 🙂 .

Tradycyjnie nie pozwalamy na długi sen i już od 9-tej (a niektórzy nawet wcześniej) zgromadziliśmy się na sobotnie wykłady. W tym roku akcent położyliśmy na wycenę spółek – w tym obszarze Mokołaj (Elendix) poprowadził wykład „Praktyczne podejście do teorii, czyli jak wykorzystywać przetarte szlaki inwestycyjne”, Marcin Tomczak „Określanie wyceny wewnętrznej”, wreszcie miała też miejsce dyskusja z Mikołajem Jerzym Z GKI o różnicach w wycenie spółek przez akcjonariusza większościowego i indywidualnego – dużo było o przejęciu spółki Atrem.

Adam Wolszczak podzielił się swoim sposobem inwestowania w mało płynne spółki, zaktualizował wyniki portfela Netcash. Będąc przy portfelach, ja omówiłem historię i wyniki portfela FIPA, a po prezentacji odbyła się dyskusja o spółkach znajdujących się w portfelu.

Nie zabrakło też wykładów Pawła OBS (Słowa, które pomogą Ci odnieść sukces), Przemka Staniszewskiego (Jak zbudować sensowny, rozwojowy i arystokratyczny portfel dywidendowy w polskich warunkach) oraz Przemka Prezesa (Jak dobieram spółki do portfela i z jakich narzędzi korzystam).

Prezentacje z wydarzenia zostaną/zostały udostępnione na odpowiednich wątkach forum Portalu Analiz.

Wykłady, rozmowy kuluarowe, rozmowy z zarządami spółek, wspólna integracja – wszystko to pozwala poprawić swój warsztat inwestycyjny, jednocześnie fajnie spędzając czas.

Z tego miejsca jako organizatorzy wydarzenia bardzo Wam dziękujemy za aktywność i zaangażowanie. Również dziękujemy za to, że dzielicie się swoją wiedzą i w rozmowach i na forum Portalu Analiz – to dzięki Wam ten Portal staje się najlepszym miejscem do analizy fundamentalnej polskich spółek giełdowych.

I ogromne podziękowania dla Grupy Kapitałowej Immobile za udostępnienie swojego hotelu, restauracji i salki konferencyjnej, a tak naprawdę organizację eventu. Bez Waszego wkładu nie wiem czy byśmy sami takie wydarzenie zorganizowali 🙂 .

Jeszcze raz dziękujemy za Waszą obecność i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach!

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: