W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

BETA ETF WIGtech – omówienie indeksu bazowego

Na początku czerwca wystartował fundusz BETA ETF WIGtech FIZ, którego celem jest odzwierciedlanie indeksu WIGtechTR. Szczegółowo o funduszu miałem przyjemność rozmawiać z Mateuszem Muchą z Beta Securities w tym materiale wideo, a teraz zapraszam na krótki przegląd samego indeksu WIGtech.

WIGtechTR – informacje ogólne

Skład indeksu WIGtechTR jest publikowany od grudnia 2020 roku (natomiast jego wersji „zwykłej” od 2019 roku). WIGtechTR jest indeksem typu dochodowego (total return), co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%.

W przeciwieństwie do indeksów typu WIG20, mWIG40, sWIG80 liczba spółek w indeksie WIGtechTR jest zmienna.

W skład indeksu wchodzą branże, które w sporej części były (są) beneficjentami pandemii covid-19, czyli Gry, Informatyka, Telekomunikacja, stąd też spory wzrost wartości indeksu w I połowie 2020 roku. Obecnie wartość indeksu ustabilizowała się między 14, a 15 tysięcy punktów.

Skład indeksu WIGtech

Skład indeksu jest zmienny, obecnie tworzy go 49 spółek z branż: Biotechnologia, Gry, Informatyka, Telekomunikacja oraz Nowe technologie.

Poniższy wykres dzieli informatykę na „Oprogramowanie” i „Systemy Informatyczne”, ale to właśnie ta grupa liczona ogółem ma największy udział w indeksie – 34%. Na drugim miejscu znajduje się sektor Gry z 31% udziałem, a na trzecim Telekomunikacja – udział 23%. Z kolei Biotechnologia „waży” blisko 10% w indeksie, a Nowe technologie to niecałe 3%.

Z 49 spółek aż 36 nie wchodzi w skład indeksów WIG20 i mWIG40, a zatem są to takie, które nie były pokrywane wcześniej poprzez ETFy. Jednak chociaż liczbowo jest to duży udział, to wartościowo te spółki stanowią nieco ponad 25% udziału w WIGTECH.

WIGtechTR – spółki

Poniżej zamieszczam zestawienie spółek wchodzących w skład indeksu, z pogrubieniem firm mających ponad 1% udział w indeksie.

Jak wspomniałem, główną siłą indeksu jest segment Informatyka, a w nim dominują 3 spółki Asseco (Polska, South Eastern Europe i Business Solutions), a także Livechat, Comarch czy Datawalk. Spółki te miały bardzo pozytywny wpływ na wartość indeksu w ostatnich 12-miesiącach, a dodatkowo można je zakwalifikować do sektora wzrostowego.

Drugim istotnym segmentem są Gry, a wśród głównych spółek znajdziemy CD Projekt, Ten Square Games, Huuuge, 11 bit studios, Playway oraz PCF Group – czyli wszystko co najlepsze w polskim gamedev. Niestety, ostatnie 12 miesięcy to okres korekty notowań dla wielu spółek z gamedev, a także nieudanej premiery Cyberpunk 2077 od CD Projekt, stąd negatywny wpływ sektora na wartość indeksu.

Segment Gry można również zaliczyć do wzrostowego, w przeciwieństwie chyba do segmentu Telekomunikacja, który tworzą 3 dojrzałe spółki:

Jak widać powyżej, udział Orange i Cyfrowego Polsatu w indeksie jest znaczący.

Biotechnologia to segment, który nie posiada dużego udziału w indeksie (10%), ale za to potrafi mocno pozytywnie zaskakiwać wzrostami kursu akcji spółek, które z sukcesem się rozwijają (patrz przykład OAT w poniższej tabeli):

Obrazu indeksu dopełnia segment Nowe Technologie, również niewielki udział w całości indeksu, ale szansa na dynamiczne wzrosty kursu akcji:

WIGtechTR – podsumowanie

Podsumowując, w skład indeksu WIGtech wchodzi 49 w większości bardzo ciekawych podmiotów. Dużą część indeksu zajmuje segment Informatyka, który jest i ma szansę nadal być beneficjentem zmian wynikających z pandemii covid-19 (trend online). Jednak największe polskie giełdowe spółki z sektora Gry „ważą” w indeksie ponad 30% i wydaje się, że zmiana sentymentu do nich jest również istotna do osiągania dobrych stóp zwrotu przez ten indeks w kolejnych okresach.

Po więcej informacji odnośnie BETA ETF WIGtech zapraszam na stronę Beta Securities (link).

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: