W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged, czyli ETF na indeks S&P 500

15 marca 2021 na GPW zadebiutował nowy ETF na indeks S&P 500. S&P 500 (Standard and Poor’s) jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich indeksów akcyjnych dużych spółek. Indeks reprezentuje 500 największych amerykańskich pod względem kapitalizacji spółek notowanych na amerykańskich giełdach. Jest indeksem odzwierciedlającym 83% całkowitej kapitalizacji rynku akcji w USA.

Na rynku funkcjonuje wiele funduszy typu ETF na indeks S&P 500, to co wyróżnia Beta S&P 500, to ograniczenie wpływu ryzyka walutowego na stopę zwrotu. ETF oddaje zmiany procentowe indeksu S&P 500, jednocześnie zabezpieczając kurs USD/PLN, czyli na naszą stopę zwrotu nie mają wpływu zmiany cen dolara do złotego.

W dalszej części tekstu przedstawiam kilka faktów odnośnie indeksu S&P 500, a następnie prezentuję Beta ETF S&P 500 PLN.

O indeksie S&P 500

S&P 500, to indeks, w skład którego wchodzi 500 największych amerykańskich pod względem kapitalizacji spółek notowanych na amerykańskich giełdach.

Warto zwrócić uwagę, że istnieje kilka wersji funduszu S&P, a Beta ETF odwzorowuje jego wersję „dochodową” (S&P 500 Net Total Return), czyli uwzględniającą reinwestowanie wypłacanych przez spółki dywidend (pomniejszonych o 30% podatku).

Poniżej slajd przedstawiający podstawowe informacje dotyczące indeksu:

W indeksie największy udział posiadają spółki technologiczne, ale jego skład jest o wiele bardziej zróżnicowany, niż niedawno prezentowanego Nasdaq-100.

Inwestowanie w akcje, indeksy czy ETF na indeksy wiąże się z ryzykiem i rekomendowane jest w długim terminie. Warto pamiętać, że największa korekta na indeksie S&P zredukowała jego poziom aż o 56%, a największy dzienny spadek wyniósł blisko 12%.

Co to jest fundusz typu ETF?

Dla przypomnienia, w największym skrócie:

ETF (ang. Exchange Traded Fund – fundusz notowany na giełdzie) to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego (w tym przypadku S&P 500).

W powyższej definicji mamy 2 ważne sprawy związane z ETF. Po pierwsze, celem ETF jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu (bazowego). Zatem jest to fundusz pasywny, który nie ma za zadanie pobić rynku, a dostarczyć wynik jak najbardziej zbliżony do swojego indeksu bazowego, przy zachowaniu jak najniższych kosztów. Nie ma tutaj miejsca na aktywne zarządzanie. Po drugie ETF jest to fundusz notowany na giełdzie. Nie trzeba zatem „klasycznie” nabywać jednostek uczestnictwa poprzez dystrybutora, a wystarczy złożyć zlecenie kupna (lub sprzedaży) poprzez swój rachunek maklerski, dokładnie tak jak robimy to z akcjami lub obligacjami.

Beta ETF S&P 500 – dla kogo?

Przejdźmy teraz do samego funduszu Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged. Już wiemy, że jest to fundusz pasywny i notowany na giełdzie, a jego celem jest odzworowanie dochodowej wersji indeksu S&P 500. Aktualnie fundusz Beta ETF stosuje tak zwaną replikację syntetyczną, to znaczy, że nie kupuje bezpośrednio akcji spółek z indeksu S&P 500 (nieefektywne kosztowo przy małej bazie aktywów), a kupuje kontrakty futures na indeks S&P 500.

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą uzyskać zagraniczną ekspozycję na globalne i amerykańskie spółki, posiadających długi horyzont inwestycyjny, a także akceptujących średnio – wysokie ryzyko inwestycyjne.

Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged – różnica wobec ETF zagranicznych

ETF S&P 500 jest ETF-em z zabezpieczeniem ryzyka walutowego, co oznacza, że wahania kursu złotego do waluty kraju pochodzenia indeksu (w tym przypadku USD) nie mają wpływu na wartość inwestycji. Jeżeli inwestor chce korzystać ze wzrostów (lub spadków) indeksu S&P 500 bez narażania się na ryzyko kursowe USD/PLN, to ten ETF jest właśnie dla niego.

Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged – podsumowanie, opłaty

O czym jeszcze warto wiedzieć? Market makerem, czyli instytucją dbającą o płynność funduszu na giełdzie (możliwość zakupu/sprzedaży jednostek po kursie zbliżonym do wartości certyfikatu) jest DM Banku Ochrony Środowiska. Depozytariuszem jest mBank.

Certyfikaty funduszu można kupić/sprzedać na Giełdzie Papierów Wartościowych, tak samo jak akcje spółek. Ticker na GPW to: BETASPXPL (pod tym symbolem należy szukać ETF do zakupu/sprzedaży).

Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,7% w skali roku.

W tym miejscu znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged.

Jeżeli jesteś inwestorem giełdowym, lubisz inwestować, a także dyskutować o wielu aspektach inwestycji, zapraszam do rejestracji w Portalu Analiz i wykupienia abonamentu, w ramach którego zyskujesz dostęp do analiz przekrojowych ciekawych spółek giełdowych, a także dostęp do Forum Akcji.

Beta Securities jest Partnerem Portalu Analiz

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: