W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged, czyli ETF na Nasdaq100

8 lutego 2021 na GPW zadebiutował nowy ETF na indeks Nasdaq-100 – pierwszy polski fundusz inwestycyjny typu ETF na zagraniczny indeks. Jest to indeks grupujący 100 największych amerykańskich spółek technologicznych notowanych na giełdzie Nasdaq w USA.

Na rynku funkcjonuje wiele funduszy typu ETF na indeks Nasdaq-100, to co wyróżnia Beta Nasdaq – to ograniczenie wpływu ryzyka walutowego na stopę zwrotu. ETF oddaje zmiany procentowe indeksu Nasdaq, jednocześnie zabezpieczając kurs USD/PLN, czyli na naszą stopę zwrotu nie mają wpływu zmiany cen dolara do złotego.

W dalszej części tekstu przedstawiam kilka faktów odnośnie indeksu Nasdaq, a następnie prezentuję Beta ETF Nasdaq-100.

O indeksie Nasdaq-100

Nasdaq-100 to indeks amerykańskiej giełdy Nasdaq, w skład którego wchodzi 100 spółek głównie z branży nowych technologii. Warto zwrócić uwagę, że istnieje kilka wersji funduszu Nasdaq, a Beta ETF odwzorowuje jego wersję „dochodową”, czyli uwzględniającą wypłacane przez spółki dywidendy (pomniejszone o 30% podatku).

Indeks ten, jak widać powyżej, rośnie bardzo dynamicznie, głównie dlatego, że największa część alokacji indeksu skupiona jest na spółkach technologii informatycznej oraz usług komunikacji, które stanowią łącznie 67% indeksu. Co istotne, Nasdaq-100 nie uwzględnia w ogóle spółek finansowych. Tak prezentuje się Top-10 komponentów funduszu, jak widać mamy praktycznie same wielkie firmy technologiczne:

Prezentowany wyżej wykres i jego objaśnienie pokazuje, że Nasdaq-100 jest indeksem, który oferuje wysoką stopę zwrotu (co nie jest gwarancją na przyszłość), ale i wysokie ryzyko zmienności notowań:

Co to jest ETF?

Dla przypomnienia, w największym skrócie:

ETF (ang. Exchange Traded Fund – fundusz notowany na giełdzie) to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego (w tym przypadku Nasdaq100). 

W powyższej definicji mamy 2 ważne sprawy związane z ETF. Po pierwsze, celem ETF jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu (bazowego). Zatem jest to fundusz pasywny, który nie ma za zadanie pobić rynku, a dostarczyć wynik jak najbardziej zbliżony do swojego indeksu bazowego, przy zachowaniu jak najniższych kosztów. Nie ma tutaj miejsca na aktywne zarządzanie. Po drugie ETF jest to fundusz notowany na giełdzie. Nie trzeba zatem „klasycznie” nabywać jednostek uczestnictwa poprzez dystrybutora, a wystarczy złożyć zlecenie kupna (lub sprzedaży) poprzez swój rachunek maklerski, dokładnie tak jak robimy to z akcjami lub obligacjami.

O Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged

Przejdźmy teraz do samego funduszu Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged. Już wiemy, że jest to fundusz pasywny i notowany na giełdzie. Za dokumentem zawierającym kluczowe informacje cel inwestycyjny funduszu wygląda następująco:

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia – Nasdaq100 dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym.

Aktualnie fundusz Beta ETF stosuje tak zwaną replikację syntetyczną, to znaczy, że nie kupuje bezpośrednio akcji spółek z Nasdaq (nieefektywne kosztowo przy małej bazie aktywów), a kupuje kontrakty futures na indeks Nasdaq-100.

Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged – różnica wobec ETF zagranicznych

ETF Nasdaq-100 będzie pierwszym ETF-em z zabezpieczeniem ryzyka walutowego, co oznacza, że wahania kursu złotego do waluty kraju pochodzenia indeksu (w tym przypadku USD) nie mają wpływu na wartość inwestycji. Jeżeli inwestor chce korzystać ze wzrostów (lub spadków) indeksu Nasdaq-100 beze narażania się na ryzyko kursowe USD/PLN, to ten ETF jest właśnie dla niego.

Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged – podsumowanie, opłaty

O czym jeszcze warto wiedzieć? Market makerem, czyli instytucją dbającą o płynność funduszu na giełdzie (możliwość zakupu/sprzedaży jednostek po kursie zbliżonym do wartości certyfikatu) jest DM Banku Ochrony Środowiska. Depozytariuszem jest mBank.

Certyfikaty funduszu można kupić/sprzedać na Giełdzie Papierów Wartościowych, tak samo jak akcje spółek. Ticker na GPW to: BETANDXPL (pod tym symbolem należy szukać ETF do zakupu/sprzedaży).

Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,7% w skali roku.

Pamiętaj o ryzyku indeksu Nasdaq. Odrabianie krachu z 2000 roku (bańka internetowa) zajęło indeksowi ponad 13 lat. Między innymi z tego powodu (wysoka zmienność) rekomendowany okres inwestycji wynosi przynajmniej 5 lat.

W tym miejscu znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged.

Jeżeli jesteś inwestorem giełdowym, lubisz inwestować, a także dyskutować o wielu aspektach inwestycji, zapraszam do rejestracji w Portalu Analiz i wykupienia abonamentu, w ramach którego zyskujesz dostęp do analiz przekrojowych ciekawych spółek giełdowych, a także dostęp do Forum Akcji.

Beta Securities jest Partnerem Portalu Analiz.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: