W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

ZM Ropczyce – wyniki 3k19

Wyniki 3 kwartału 2019 r. pokazuję mocne hamowanie w segmnecie hutnictwa.

Możemy przeczytać w raporcie:

„Spadki produkcji, głównie wyrobów hutniczych w pierwszej połowie 2019 roku w cyklicznie naturalny sposób przełożyły się z kilkumiesięcznym opóźnieniem na spadek zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe. Problem niskiej chłonności rynku dotykał w trzecim kwartale 2019 roku całą branżę producentów materiałów ogniotrwałych, mając odzwierciedlenie w niższej sprzedaży większości skupionych w niej podmiotów.

Podstawowe czynniki generujące negatywne zjawiska na rynku pozostają niezmienne. Trwająca wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami, wysokie koszty produkcji przemysłowej w Europie oraz niska konsumpcja finalnych produktów przekładają się w bezpośredni sposób na negatywne trendy w przemyśle.”

„Podstawową przyczyną przedmiotowego spadku jest stan europejskiego hutnictwa, generujący daleko idące ograniczenia mocy produkcyjnych hut stali a w konsekwencji ich zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe.”

O sytuacji hutnictwa w Europie można przeczytać tu : https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/wspolnota-bez-wegla-i-stali/

 

Przychody ze sprzedaży pierwszy raz od wielu kwartałów spadły r/r.

Znaczna poprawa w segmencie cementu nie pozwoliła nadrobić strat w hutnictwie i na razie nie zapowiada się na poprawę w najbliższym czasie.

Konieczność konkurowania na skurczonym rynku hutnictwa i konieczność pozyskiwania nowych odbiorców wpłynęły na spadek marży ze sprzedaży do poziomu najniższego od kilku lat.

Zysk netto poprawiony został przychodami finansowymi (w tym różnice kursowe) +2,2 mln zł.

Mimo to zysk netto jest o 58% niższy r/r.

Nad Ropczycami wisi też sprawa kontrowersyjnego programu motywacyjnego. Uchwały zostały zaskarżone, choć na razie sąd w jednej ze spraw oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczeń. Jednak sprawy są w toku.

 

Trudno teraz oczekiwać poprawy w najbliższym czasie. Pozyskanie nowych odbiorców i poprawa marży dto proces długotrwały, a sytuacja ZM Ropczyc zależy mocno od sytuacji w hutnictwie.

Pełen dostęp do artykułu posiadają abonenci Portalu.
Zaloguj się do Portalu lub zarejestruj się.
(rejestracja jest darmowa)

Komentarze widoczne są dla abonentów portalu!

Partnerzy Portalu Analiz: