W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

PJP Makrum – wyniki Q2 2020 roku

W drugim kwartale 2020 roku PJP Makrum osiągnęła rewelacyjne wyniki.

Przychody grupy wyniosły 90,5 mln zł, w porównaniu do 53,9 mln zł w Q2 2019 roku (wzrost o 68%) i jest to drugi kwartał z rzędu z tak istotnym wzrostem:

Zysk netto wyniósł 6,2 mln zł wobec 581 tys. zł rok wcześniej (wzrost o blisko 1.000%!), wyższy wartościowo zysk netto był tylko w Q4 2017 roku, a więc 3 lata temu:

Projprzem – wyniki według segmentów

Rozbicie wyników na segmenty pokazuje, że kluczowy wpływ na wyniki grupy miało Budownictwo Przemysłowe, które osiągnęło bardzo wysokie marże na realizowanych projektach. Najpierw spójrzmy na wykresy przychodów i zysku operacyjnego segmentów, a następnie przejdę do omówienia ich wyników i perspektyw.

Przychody według segmentów wyglądają następująco:

A zysk brutto na sprzedaży tak:

Segment Przeładunki

Przeładunki były (i są) od kilku lat kołem zamachowym wyników PJP. Duża część realizacji w ramach tego segmentu ma miejsce w Europie Zachodniej (Niemcy, Francja) i marcowy lockdown spowodował spadek liczby instalacji (zamknięte budowy) i spadek przychodów w Q1 2020 roku. Q2 wyglądał nieco lepiej wobec pierwszego kwartału, ale nadal gorzej niż Q2 2019 roku – ekipy montażowe siedziały w domach, zamiast efektywnie pracować. Niższe przychody segmentu wpłynęły na spadek zysku brutto ze sprzedaży.

Segment ten cechuje się dodatkowo wysokimi kosztami sprzedaży i zarządu i w efekcie z 12,5 mln zł zysku ze sprzedaży (zysk brutto na sprzedaży minus koszty zarządu i sprzedaży przypisane do segmentu) grupy Projprzem w I półroczu 2020 roku segment odpowiadał za niecały 1 mln zł tego zysku. Na webinarze dotyczącym wyników padło stwierdzenie, że do końca roku prawdopodobnie nie uda się „dziury sprzedażowej załatać”, czyli jak rozumiem, przychody 2020 roku okażą się niższe niż w 2019 r.

I dla przypomnienia, w tym miesiącu planowane jest zakończenie inwestycji w Koronowie, dzięki czemu zwiększą się moce produkcyjne, skróceniu ulegnie czas produkcji (wzrost wydajności, redukcja kosztów), co będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność wytwarzanych produktów.

Segment Konstrukcje Stalowe

Segment ten obejmuje produkcję tradycyjnych maszyn MAKRUM (kruszarki, suszarnie, młyny, przesiewacze, granulatory) oraz parkingów automatycznych produkowanych MODULO.

Segment produkcji maszyn przeszedł reorganizację. Kiedyś spółka produkowała maszyny we własnym zakładzie, teraz pracuje projektowo (dokumentacja, zarządzanie projektem), a wykonanie maszyn zleca podwykonawcom. W I półroczu 2020 roku (pod)segment ten przyniósł przychody w wysokości 5,3 mln zł (mniej o 2 mln zł niż rok wcześniej) przy 15 mln zł przychodów całego segmentu. I tutaj raczej fajerwerków nie należy się spodziewać.

Dostawa i montaż systemów parkingowych MODULO realizowana jest głównie na rzecz firm z branży deweloperskiej, a także dla jednostek użyteczności publicznej i osób indywidualnych. Produkcja odbywa się w zakładzie w Koronowie. Wzrost skali działalności wraz z rosnącym doświadczeniem kadry i udoskonalaniem modeli wpływa na zwiększanie marży na tych produktach. Sprzedaż MODULO w I półroczu 2020 roku wyniosła 9,7 mln zł, rosnąc o 5,3 mln zł, czyli 122% do roku poprzedniego.

Na webinarze wynikowym zarząd podał informacje, że sprzedaż Modulo dotyczy przed wszystkim Polski, ale pomału rosną też Niemcy, najpierw popyt odtworzeniowy (wymiana starych konstrukcji na te od MODULO), a spółka pracuje też nad wejściem ze swoim produktem do nowych inwestycji.

Segment Budownictwo Przemysłowe

Segment ten okazał się wygranym Q2 2020 roku, a po I półroczu odpowiada za 86% zysku ze sprzedaży grupy. O ile wysokie przychody utrzymuje już 3 kwartał z rzędu, to zysk brutto ze sprzedaży w drugim kwartale tego roku „eksplodował” (patrz wykres powyżej).

Rok 2020 r. spółka rozpoczęła z portfelem zamówień wypełniających 80% przychodów osiągniętych w 2019 r. (z przewidywanym okresem ich zakończenia II/III kwartał 2020 r.). W I półroczu 2020 r. spółka podpisała nowe kontrakty i rozpoczęła ich realizację.

Spółka rozlicza marże na kontraktach po zakończeniu kolejnych etapów (tzw. milestone). Jeżeli rzeczywiste koszty okazują się niższe od zakładanych w kosztorysie (np. szybszy okres prac, mniejsze koszty podwykonawców), wtedy spółka osiąga dodatkowy zysk na danym kontrakcie (i odwrotnie). I najprawdopodobniej z taką sytuacją mamy do czynienia w II kwartale 2020 roku. Oczywiście taka sytuacja może się powtórzyć w kolejnych okresach, ale jednak typowa marża w budownictwie (gdzie kontrakty realizuje się na kosztorysach) jest niższa, niż uzyskana przez PJP w Q2 2020 roku.

Priorytetem segmentu jest utrzymanie rentowności, pomimo relatywnie niekorzystnego otoczenia rynkowego.

Już w 3 kwartale tego roku spółka poinformowała o kolejnych umowach:

·         Ze spółką Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji budowlanej tj. budowa hali przemysłowej i budynków biurowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bartoszewicach gm. Płużnica. Strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 14.300 tys. PLN i 7 miesięczny termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy,

·         ze spółką GS Engineering & Construction Corp. na realizację robót ziemnych dla zadania inwestycyjnego: „LGCWA P4 Project”. Strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 21.780 tys. PLN. Termin realizacji prac określono w przedziale od sierpnia 2020 roku do października 2022 roku.

Bardzo duża (jak na grupę) umowa została zawarta na koniec czerwca 2020 roku: o Generalne Wykonawstwo osiedla mieszkaniowego pn.: „PERFUMIARNIA” w Poznaniu o wartości wynagrodzenia umownego Generalnego Wykonawcy w wysokości 74,8 mln zł netto.

Wyniki PJP Makrum – podsumowanie

Przy podsumowaniu wyników Q1 2020 roku tak napisałem:

Reasumując, wszystkie segmenty są już po restrukturyzacjach, dla grupy zapowiada się całkiem dobry rok. O ile oczywiście nie będzie już więcej problemów związanych z koronawirusem czy innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Scenariusz „dobrego roku” się realizuje, Budownictwo Przemysłowe ładnie rośnie, Konstrukcje Stalowe też krok po kroku idą w górę. Ze względu na Covid-19 rok 2020 będzie nieco gorszy dla Przeładunków, ale mimo niższych przychodów wyniki powinny być wspierane przez słabego złotego (większość sprzedaży idzie na eksport). Niewiadomą jest dla mnie rentowność segmentu Budownictwa Przemysłowego w kolejnych kwartałach, tak wysokie marże wydają się nie do utrzymania w długim terminie. I z tego powodu spodziewam się, że rekordowe wyniki drugiego kwartału 2020 roku będą trudne do powtórzenia.

Warto jeszcze dodać, że grupa dokłada kolejną cegiełkę do swojego rozwoju. W lutym 2020 roku przejęło spółkę DPS Serwis, następnie zmieniając jej nazwę na Promlift. I PJP ma plany na jej rozwój:

PROMLIFT Sp. z o.o. operuje na rynku związanym z logistyką magazynową (sprzedaż, serwis, wynajem wózków widłowych) co stanowi uzupełnienie i rozwinięcie oferty Grupy PJP MAKRUM.

Zarząd Spółki podjął rozmowy z największymi producentami wózków widłowych w celu budowy modelu stałej współpracy oraz zwiększenia poziomów sprzedaży. W efekcie tych rozmów nawiązana została współpraca w zakresie sprzedaży nowych wózków wiodących światowych producentów. Wdrożona strategia spółki obejmuje także sprzedaż wózków pod marką własną.

Podjęto również decyzję o zoptymalizowaniu asortymentu oferowanych części zamiennych do wózków (plan rozwoju tego obszaru działalności) oraz rozbudowano sieci partnerów biznesowych w zakresie oferty wózków używanych.

W 2020 r. do oferty spółki wprowadzone zostały systemy regałów magazynowych, w tym także opracowywanie projektów regałów na podstawie wytycznych klienta.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: