W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

PJP Makrum – wyniki Q1 2021 roku

Grupa PJP Makrum opublikowała wyniki pierwszego kwartału 2021 roku. Przychody grupy za ten okres wyniosły 57,1 mln zł i były niższe o 25,8 mln zł (31,2%) od przychodów w Q1 2020 roku. W ślad za spadkiem przychodów spadły również zyski spółki, w efekcie czego grupa osiągnęła stratę netto w wysokości 0,5 mln zł wobec 1,6 mln zł zysku netto rok wcześniej. Poniżej omówienie wyników grupy ogółem, według segmentów oraz perspektyw.

O samej grupie więcej możesz przeczytać na przykład w ostatniej analizie wyników rocznych za 2020 r. – link.

PJP Makrum – wyniki finansowe

Jak wspomniałem we wstępie, Q1 2021 roku przyniósł istotny spadek przychodów ze sprzedaży:

Spadek jest widoczny w szczególności do wyjątkowo dobrego Q1 2020 roku, wynik natomiast jest porównywalny do lat poprzednich.

Za spadek odpowiada przede wszystkim segment Budownictwo przemysłowe, w niewielkim stopniu również segment Konstrukcje, natomiast wzrosły przychody segmentu Przeładunki:

Skala spadku przychodów w budownictwie jest znacząca i jest wynikiem jest wynikiem wczesnego etapu realizacji dużych kontraktów (Tłoczni Gazu w Odolanowie oraz osiedla mieszkaniowego pod nazwą „PERFUMIARNIA” w Poznaniu). Okres zimowy utrudnił prace ziemne i zewnętrzne, co spowodowało niski stopień przerobu i fakturowania. W kolejnych kwartałach grupa oczekuje dynamicznego wzrostu przychodów w segmencie i celuje w powtórzenie przychodów 2020 roku. Mocno (o połowę) spadły przychody segmentu Konstrukcje. Segment jest mało znaczący w skali grupy, jednak w jego ramach mieszczą się parkingi MODULO, z którymi grupa wiąże duże oczekiwania. Niestety sprzedaż systemów parkingowych spadła o 44% rok do roku. Spółka spadek ten traktuje jako przejściowy i w 2021 roku celuje w osiągnięcie przychodów porównywalnych do 2020 roku. Bardzo ładnie rozwija się natomiast segment Przeładunki, w którym sprzedaż wzrosła o 21% rok do roku, a dodatkowo:

W kolejnych miesiącach 2021 roku w związku z nienotowaną jak dotąd ilością zamówień produkcyjnych Grupa oczekuje istotnego przyspieszenia tempa wzrostu przychodów w tym segmencie.

Na poziomie grupy udało się utrzymać podobną do wcześniejszych okresów marżę zysku brutto na sprzedaży:

Co przy istotnie niższych przychodach niż rok wcześniej doprowadziło do mocnego spadku zysków:

Patrząc na rentowności zysku brutto na sprzedaży według segmentów widzimy powrót do naturalnych rentowności w budownictwie przemysłowym, co przy niższej sprzedaży musi się wiązać ze spadkiem wyników tego segmentu. Natomiast bardzo fajnie wygląda marża w segmencie Przeładunki, co z kolei z „nienotowanym nigdy wcześniej poziomem zamówień” wydaje się być dobrym prognostykiem na przyszłość:

I jeszcze wizualizacja wyniku operacyjnego poszczególnych segmentów:

PJP Makrum – podsumowanie, perspektywy

Przy analizie wyników rocznych napisałem o Budownictwie Przemysłowym: wynik segmentu z dużym prawdopodobieństwem w 2021 roku będzie słabszy niż rok wcześniej. Pierwszy kwartał 2021 roku przyniósł spadek przychodów i jednocześnie marży w segmencie. O ile przychody prawdopodobnie uda się odbudować w kolejnych okresach, to pewnie marża nie wróci do rekordowych poziomów z zeszłego roku – zatem wyniki segmentu z 2020 roku są raczej nie do powtórzenia. Widać, że w segmencie Konstrukcje również czeka grupę „walka” o przychody i marże. Natomiast już dziś widać, że bardzo dobrze będzie wyglądał segment Przeładunki, pytanie czy i na ile uda mu się zapełnić lukę wynikową pozostałych segmentów.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: