W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odczuwa wzrost kosztów

1 kwartał to sezonowo słabszy okres w sprzedaży farb i lakierów.

Dodatkowo agresja zbrojna rosji na Ukrainę negatywnie  wpłynęła na sprzedaż za wschodnią granicą.

W zakładzie produkcyjnym w Jaworowie (obwód lwowski) została czasowo wstrzymana produkcja (od 25 lutego do 10 kwietnia) – obecnie jest realizowana w ograniczonym stopniu.

Przychody

Dobrze zachował się główny rynek – Polska (+9%) i Węgry (+12%).

Sprzedaż w Ukrainie spadła o 44%.

Łącznie przychody w 1 kwartale 2022 r. wyniosły 190 mln zł (+4%).

Wyniki

Rosnące ceny surowców używanych do produkcji wpłynęły na spadek marży ze sprzedaży brutto o 3,4%.

Rosną też koszty odsetkowe i koszty ogólnego zarządu.

Efekt – zysk netto wyniósł 12 mln zł (-32%).

Perspektywy

Spółka podniosła na początku roku ceny swoich produktów, jednak może to okazać się niewystarczające w kontekście dynamicznych wzrostów cen surowców po wybuchu wojny oraz rosnących cen opakowań, presji płacowej i rosnących kosztów odsetkowych.

Rosnąca inflacja i spodziewany spadek tempa wzrostu PKB wpływa na obniżenie zdolności zakupowych klientów, a sprzedaż w tej branży mocno skorelowana jest z we wzrostem gospodarczym.

A zatem niestety należy liczyć się z trudniejszym rokiem dla Śnieżki.


Wątek spółki na Forum Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/forum/viewtopic.php?p=44312#p44312

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: