W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Atrem – wyniki Q1 2021 r.

W I kwartale 2021 roku Atrem osiągnął 16,7 mln zł przychodów (spadek o 2% w porównaniu z poprzednim rokiem) oraz stratę netto w wysokości 1,6 mln zł, podobnie jak rok wcześniej. Poniżej krótkie omówienie wyników tego okresu.

Atrem – wyniki finansowe

Przychody spółki k/k praktycznie się nie zmieniły.

Według zarządu niskie przychody wynikają z przesunięć w realizacji niektórych kontraktów, a nie trwałej utraty wartości portfela zamówień. Patrząc na raporty takich spółek jak Tesgas czy PJP Makrum (Projprzem Budownictwo) można też zakładać, że do niskiego poziomu przychodów mogła też się przyczynić mocniejsza zima.

Według stanu na koniec 2020 roku portfel zamówień Atrem do realizacji w ciągu 12-miesięcy wynosił 111 mln zł, zatem zakładając ich terminową realizację można zakładać istotnej poprawy przychodów) w kolejnych okresach.

Jednym z głównych celów Atrem jest poprawa rentowności na realizowanych kontraktach, i ten cel w Q1 2021 r. udało się realizować, rentowność zysku brutto na sprzedaży wzrosła do 8%.

Dzięki temu zysk brutto na sprzedaży nieznacznie wzrósł r/r:

Niestety taki poziom przychodów i marży brutto to za mało na pokrycie kosztów zarządu, sprzedaży i pozostałych, strata netto jest na poziomie porównywalnym z 2020 rokiem.

Atrem – podsumowanie

Przychody i wyniki Q1 2021 roku są rozczarowujące. Patrząc jednak na wyższą r/r marżę brutto na sprzedaży (rentowność kontraktów) i stabilność pozostałych kosztów można oczekiwać, że wraz ze wzrostem przychodów spółki w kolejnych kwartałach wyniki zaczną się poprawiać. Patrząc na portfel zamówień poziom 100 mln zł przychodów w 2021 roku powinien zostać z nawiązką przekroczony. Jednakże przy rentowności kontraktów 8% wzrost przychodów musiałby być bardzo znaczący, aby spółka zaczęła wykazywać solidne zyski – do tego potrzebne są kolejne kontrakty lub wyższa marża na już realizowanych.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: