W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Atrem – wyniki I półrocza 2022 roku

Półroczne przychody spółki znane były od 13 lipca, natomiast 31 sierpnia spółka opublikowała pełen raport półroczny. Poniżej krótkie omówienie wyników spółki.

Atrem – przychody, rentowność i zyski

Szacunki przychodów były wcześniej już znane, zaraportowane ostateczne przychody I półrocza okazały się o 1,22% niższe od szacunków. W samym Q2 przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 32 mln zł:

Spółka prowadzi dwa główne kontrakty, Tłocznię gazu Odolanów oraz „Przebudowa stacji 110/15kV Wronki”. Ten drugi projekt był mocno przesunięty w czasie (zmieniła się też jego lokalizacja), w efekcie wystartował przy znacznie wyższych kosztach niż ofertowane i jest dla spółki nierentowny. Na koniec 2021 roku Atrem założył rezerwy na przewidywaną stratę na projekcie, tak aby strata ta nie obciążała wyników 2022 roku. W I półroczu nie miały miejsca również żadne zakończenia – rozliczenia końcowe kontraktów, podczas których rozliczana jest finalna marża, stąd zapewne stabilność rentowności w Q2 wobec Q1 2022 roku:

Podobne przychody i rentowność brutto kontraktów przełożyły się w Q2 2022 roku na bardzo podobny (nieznacznie niższy) do Q1 zysk brutto ze sprzedaży:

Koszty zarządu i sprzedaży w Q2 okazały się nieco wyższe niż w Q1, w efekcie zysk brutto Atrem w Q2 jest nieco niższy od tego w Q1.

Atrem – klienci, kontrakty, perspektywy

Jak wspomniałem, obecnie spółka realizuje dwa główne kontrakty, co widać również w przychodach według klientów:

Niestety w raporcie finansowym brak informacji o stopniu zaawansowania kontraktów, choć biorąc pod uwagę, że na koniec września ma zostać uruchomiony gazociąg Baltic Pipe, można zakładać, że ten kontrakt w Q3 2022 roku dobiegnie końca. Pozostaje pytanie, co dalej?

W kwietniu 2022 roku Atrem poinformował o zawarciu 2 nowych umów:

  • 22 kwietnia umowy na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty zawartą z Metro Warszawskie Sp. z o.o. Wynagrodzenie ujęte w umowie wynosi 10.576.770,00 PLN brutto (8,6 mln zł netto), a okres umowy to 33 miesiące od daty zawarcia umowy,
  • 29 kwietnia, jako partner konsorcjum, umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na realizację zadania pn. „Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław”. Całkowite wynagrodzenie Konsorcjum wynosi 157.597.571,82 PLN netto. Wartość prac Atrem w związku z umową konsorcjum wynosi 80.280.203,08 PLN netto, a termin realizacji zadania na 22 miesiące.

W efekcie wzrosła wartość backlogu spółki, który na 30.06.2022 roku wyniósł 136,5 mln zł:

Wartość nowych umów to 89 mln zł, zatem do realizacji z dotychczasowych kontraktów pozostało 47,5 mln zł, co oznacza, że w celu zachowania ciągłości przychodów (+30 mln zł kwartalnie) w Q4 spółka powinna wejść w intensywną realizację kontraktu dla Wód Polskich. Niestety na chwilę obecną nie znalazłem informacji o statusie realizacji kontraktu.

Podsumowując, po kilku latach restrukturyzacji, Atrem wrócił na ścieżkę wzrostową. Kontrakt „Tłocznia Odolanów” wygląda na solidnie rentowny, co pozwala mieć nadzieję na przyzwoity wynik Q3 2022 roku (zamknięcie kontraktu). Niestety obecny backlog oznacza przychody kwartalne rzędu 27 mln zł, co jest zbyt małą wartością do osiągania solidnej rentowności netto. Dodatkowo pozostaje pytanie o ewentualną „lukę przychodową” w Q4 2022 roku. Mamy jednak również „big picture” – takie firmy jak Atrem są niezbędne do dokonania transformacji energetycznej Polski, która powinna już trwać przynajmniej od kilku lat.

Spółka Atrem zwyczajowo publikuje wideo z omówieniem wyników – jeżeli pojawią się w nim dodatkowe informacje, wpis zostanie uzupełniony.


Nie czekaj na szczyt hossy na giełdzie.

Dołącz do 1,3 tysiąca Abonentów Portalu Analiz już dziś i korzystaj z wiedzy praktyków oraz wymieniaj się doświadczeniami na forum i czacie Portalu.

Na Portalu znajdziesz analizy wyników i perspektyw spółek z GPW, omówienia sytuacji finansowej emitentów obligacji korporacyjnych, ale i dyskusje o spółkach zagranicznych, obligacjach skarbowych i wielu innych tematach.

Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: