W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Analiza Projprzem Makrum – wyniki Q3 2019 roku

Projprzem Makrum w trzecim kwartale 2019 roku osiągnął przychody ze sprzedaży zbliżone do Q3 2018 roku (71,9 mln zł wobec 73,2 mln zł). Jednakże wobec nadal słabych wyników segmentów konstrukcji stalowych i segmentu budownictwa, a także odpisu na zmniejszenie wartości maszyny sprzedanej po dniu bilansowym (0,8 mln zł) wyniki operacyjne spółki okazały się gorsze, niż rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 3,5 mln zł wobec 6 mln zł w Q3 2018 roku (spadek o 41%), a zysk netto 1,1 mln zł wobec 4,3 mln zł rok wcześniej (spadek o 75%). Narastająco rok do roku sytuacja spółki nadal wygląda nieciekawie.

Odnośnie konstrukcji stalowych i budownictwa przemysłowego zarząd podtrzymuje swoją deklarację z poprzedniego okresu twierdząc, że: w ostatnim kwartale 2019 roku Grupa spodziewa się istotnego wzrostu przychodów oraz rentowności obydwu segmentów. Zatem Q4 2019 roku będzie kluczowym okresem dla oceny spółki, a także wiarygodności jej zarządu.

Zapraszam do analizy wyników spółki.

Najpierw spojrzenie na graficzne na zestawienia wyników w układzie narastającym oraz kwartalnym.

Przychody:

EBITDA:

I zysk netto:

Omawiając stan obecny, spójrzmy na przychody i zysk brutto na sprzedaży według segmentów. Jak widać wynik ciągnie segment przeładunków. Mimo wzrostu sprzedaży w segmencie budownictwo, jego wpływ na generowaną marżę jest nieznaczny.

Z kolei wykres z lewej strony poniżej pokazuje, gdzie nastąpił ubytek na marży. Dokładnie w segmencie budownictwo, chociaż i konstrukcje też nic nie dodają do wyniku firmy. Po prawej zysk ze sprzedaży ułożony według kwartałów 2019 roku. Budownictwo w Q3 wyszło na symboliczny plus, ale nadal jest poniżej oczekiwań.

Poniżej krótkie omówienie wyników segmentu przez spółkę:

Przeładunki. W okresie 9 m-cy 2019 roku utrzymywał się wysoki wzrost sprzedaży w tym segmencie. W analizowanym okresie (r/r) poziom sprzedaży systemów przeładunkowych jest o 15% wyższy.

Konstrukcje. W analizowanym okresie (r/r) poziom sprzedaży tego segmentu jest o 28% niższy, w tym:

·         sprzedaż maszyn Makrum – spadek sprzedaży o 50% r/r. Istotny spadek sprzedaży maszyn w okresie 9 m-cy 2019 roku jest wynikiem odmiennej struktury (mniejsza ilość dużych zleceń produkcyjnych) i harmonogramu realizacji produkcji niż rok wcześniej.

·         sprzedaż parkingów – odnotowano 67% r/r wzrost przychodów.

Budownictwo przemysłowe. W segmencie kontynuowane są działania z zakresu budownictwa przemysłowego, w 2019 roku podpisano nowe kontrakty, których realizacja i zakończenie przewidywane jest na koniec bieżącego roku. Spadek przychodów w stosunku do analogicznego okresu 2018 o 34% wynika z cykliczność realizacji zawartych kontraktów. Priorytetem segmentu jest utrzymanie rentowności, pomimo relatywnie niekorzystnego otoczenia rynkowego. Na koniec 2019 roku Grupa spodziewa się istotnego wzrostu przychodów tego segmentu.

Perspektywy, co dalej?

Dalej polegamy na zapewnieniu zarządu o istotnej poprawie zyskowności w Q4 2019 roku segmentów budownictwo i konstrukcje. Zestawiając to z relatywnie niewielkim zyskiem grupy w Q4 2018 roku pojawi się szansa na pierwszą od dłuższego czasu poprawę wyników rok do roku.

Kapitalizacja spółki to 87 mln zł, aby C/Z=10 musiałaby zatem zarabiać 8,7 mln zł rocznie. Po III kwartałach 2019 roku zysk netto wynosi 1,9 mln zł. Nawet uwzględniając zdarzenie jednorazowe (odpis na wartość maszyny) spółka raczej nie zbliży się do takiej wartości zysku netto.

Według zarządu Projprzem w 2020 rok wejdzie z wypełnionym portfelem zamówień w segmencie budownictwa. W konstrukcjach oczekiwana jest stabilizacja w segmencie maszyn krusząco mielących, a także dalsze wzrosty sprzedaży parkingów Modulo.

Patrząc na dalszą perspektywę, warto mieć na uwadze realizację inwestycji w zakładzie produkcyjnym w Koronowie, która zwiększy możliwości produkcyjne i zoptymalizuje koszty w segmencie przeładunków. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na Q2/Q3 2020 roku, a więc efekt w wynikach 2020 roku będzie raczej symboliczny.

W raporcie pojawiła się również następująca informacja:

Objęcie przez dominującego Akcjonariusza Spółki 66 % akcji Spółki ATREM S.A. może mieć potencjalny wpływ na zmiany organizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej GK IMMOBILE S.A, a w tym na PROJPRZEM MAKRUM S.A. oraz jej Spółki zależne (np. PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o.).

 

Grupa Immobile 6 grudnia 2019 roku organizuje wydarzenie powiązane z WZ Akcjonariuszy, podczas którego można będzie zapoznać się ze spółkami, a także np. zobaczyć realizowaną w Koronowie inwestycję.

Pełen dostęp do artykułu posiadają abonenci Portalu.
Zaloguj się do Portalu lub zarejestruj się.
(rejestracja jest darmowa)

Komentarze widoczne są dla abonentów portalu!

Partnerzy Portalu Analiz: