W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Analiza grupy Immobile

Immobile, to przykład systematycznie i skutecznie budowanej grupy kapitałowej z wykorzystaniem, posiadanych przez spółki wchodzących w jej skład, zasobów: zarówno majątkowych, jak i stabilności i doświadczenia kadry zarządzającej.

Na terenach po zakładzie produkcyjnym o dobrej lokalizacji w Bydgoszczy powstaje osiedle mieszkaniowe, biurowiec o doskonałej lokalizacji zamieniany jest na hotel, sprzedawane są aktywa niepracujące, a środki z nich uwalniane przeznaczane na kolejne inwestycje, na przykład otwarcia nowych hoteli, czy budowę obiektu biurowego.

Pod koniec 2017 roku grupa ogłosiła strategię rozwoju, organicznego, jak i poprzez przejęcia innych podmiotów. Przejęciom sprzyja kiepska koniunktura na GPW w Warszawie, niedawno grupa sfinalizowała przejęcie giełdowej spółki Atrem.

Przy przychodach 347 zł za 2018 rok grupa celuje w osiągnięcie 475 mln zł przychodów w 2020 roku oraz 645 mln zł przychodów w 2022 roku. Osiągnięcie celu na 2020 rok, uwzględniając przejęcia i realizowane inwestycje w deweloperce i hotelarstwie, wydaje się realne.

Grupa co roku otwiera nowe hotele, zatem przychody i zyski segmentu rosną. Segment ten charakteryzuje przewidywalność wyników. Również przychody segmentu deweloperskiego cechuje przewidywalność, zależą po prostu od momentu oddana inwestycji do użytkowania. W segmencie przemysłowym bardzo dobrze radzi sobie pod-segment przeładunków, dynamicznie rozwija się biznes automatycznych systemów parkingowych Modulo. Z kolei dział konstrukcji stalowych (maszyny krusząco mielące) podlega restrukturyzacji – ma dostarczać własne produkty o wyższej marży. Dynamicznie rozwija się segment budownictwa przemysłowego. Wreszcie grupa jest w stanie osiągać synergie pomiędzy poszczególnymi segmentami.

Patrząc na powyższe, można oczekiwać stopniowej poprawy wyników grupy, pytanie na ile poprawa jest „zdyskontowana” w aktualnej wycenie grupy. Zapraszam do analizy grupy Immobile.

Pełen dostęp do artykułu posiadają abonenci Portalu.
Zaloguj się do Portalu lub zarejestruj się.
(rejestracja jest darmowa)

Komentarze widoczne są dla abonentów portalu!

Partnerzy Portalu Analiz: