W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Analiza ENTER AIR po wynikach I półrocza 2019 r.

II kwartał był dla ENTER AIR bardzo udany. Realizuje się to, co wynikało z zawartych umów z touroperatorami – większa liczba przewozów po upadku Samll Travel. To zapowiada rekordowy 3 kwartał, który jest szczytem sezonowym w przewozach.
„W I półroczu 2019 roku przewoźnik wykonał o 13% więcej operacji w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku.”
Dla przypomnienia – analiza przekrojowa z marca 2019 r. : https://portalanaliz.pl/analiza/38/analiza-grupy-enter-air-sa

Przychody ze sprzedaży wyniosły 448 mln zł (+23%).

Obniżyła się jednak rentowność działalności – marża ze sprzedaży (bez MSSF16) wyniosła w 2k19 14,5% vs. 15,5% rok wcześniej. Należy pamiętać, że obecnie z MSSF 16 inaczej jest prezentowany leasing samolotów.

EBIT (bez MSSF16) 54,1 mln zł (+17%). EBIT (z MSSF16) 61,7 mln zł.

W pozycji kosztów finansowych zaczyna się jazda.
Po pierwsze pojawiły się odsetki od leasingów operacyjnych. W sumie w I półroczu odsetki od laesingów 28,7 mln zł (w 2k19 14,7 mln zł), a rok wcześniej tylko 6,5 mln zł (w 2k18 3,3 mln zł).
Po drugie bardzo zmienne są różnice kursowe. W I półroczu 2018 wyniosły 0 zł, ale w samym 2 kwartale poprawiły wynik o 14,6 mln zł (rok wcześniej pogorszyły aż o 19,7 mln zł).
Efekt jest taki, że zysk netto jest mocno powiększony w 2 kwartale, podczas, gdy był mocno zaniżony rok wcześniej.

Dla formalności podam, że wyniósł 54 mln zł (+177%).

Wszyscy wiedzą, że ENTER AIR ma uziemione 2 nowe samoloty Boeing 737-8 MAX. Ponosi opłaty leasingowe, a nie może z nich korzystać. Jednak obniżona została stawka amortyzacyjna.
Jak czytamy w raporcie :
” Stawka amortyzacji wyżej wspomnianych samolotów Boeing 737-MAX została przez Grupę obniżona na czas przestoju do wartości 0,5%.”
oraz ” amortyzacja samolotów Boeing 737-MAX w kwocie 1.872,5 tys. zł, których amortyzacja za 2 kwartał 2019 roku (czyli w okresie ich tymczasowego wyłączenia z eksploatacji) została ujęta w kosztach zarządu.”

ENTER brakujące samoloty zastąpił Airbusami A319 wynajętymi z przejętej linii Germania Flug AG (obecnie Chair Airlines AG).
„Enter Air Sp. z o.o. zawarła w dniu 09 kwietnia 2019 roku umowę najmu samolotów Airbus A319 w formule ACMI. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01 czerwca do 30 września 2019 roku. Ostateczna wartość kosztów wynikających z niniejszej umowy za I półrocze 2019 roku wyniosła 2.211 tys. zł.”
Zatem wyniki 2 kwartału obciążone są dodatkowymi kosztami związanymi z uziemieniem samolotów Boeing 737-8MAX.

„Grupa nie planuje obecnie kolejnych akwizycji. Upadek kilku znaczących konkurentów na rynku europejskim otwiera możliwości ekspansji organicznej przy pomocy posiadanych już zasobów w Polsce i Szwajcarii.”

Żeby nie było tylko różowo to zwrócę uwagę na liczne sprawy sądowe oraz wzrost należności przeterminowanych (12 mln zł ponad 6 miesięcy). To może spowodować konieczność rezerw na koniec roku.

Ale wcześniej będą wyniki za 3 kwartał i te powinny być rekordowe. To był szczyt sezonu bez Small Planet i ENTER powinien w 3 kwartale pokazać duży progres.
UWAGA!!! Jednak będą bardzo wysokie ujemne różnice kursowe z wyceny zobowiązań w USD, bo kurs USDPLN wyskoczył w górę. To może spowodować negatywne zaskoczenie rynku.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: