Analiza grupy Immobile | PortalAnaliz.pl

Analiza grupy Immobile

Dodano: 2019-05-17 15:05:37 | Autor: Remigiusz IwanImmobile

Immobile, to przykład systematycznie i skutecznie budowanej grupy kapitałowej z wykorzystaniem, posiadanych przez spółki wchodzących w jej skład, zasobów: zarówno majątkowych, jak i stabilności i doświadczenia kadry zarządzającej.

Na terenach po zakładzie produkcyjnym o dobrej lokalizacji w Bydgoszczy powstaje osiedle mieszkaniowe, biurowiec o doskonałej lokalizacji zamieniany jest na hotel, sprzedawane są aktywa niepracujące, a środki z nich uwalniane przeznaczane na kolejne inwestycje, na przykład otwarcia nowych hoteli, czy budowę obiektu biurowego.

Pod koniec 2017 roku grupa ogłosiła strategię rozwoju, organicznego, jak i poprzez przejęcia innych podmiotów. Przejęciom sprzyja kiepska koniunktura na GPW w Warszawie, niedawno grupa sfinalizowała przejęcie giełdowej spółki Atrem.

Przy przychodach 347 zł za 2018 rok grupa celuje w osiągnięcie 475 mln zł przychodów w 2020 roku oraz 645 mln zł przychodów w 2022 roku. Osiągnięcie celu na 2020 rok, uwzględniając przejęcia i realizowane inwestycje w deweloperce i hotelarstwie, wydaje się realne.

Grupa co roku otwiera nowe hotele, zatem przychody i zyski segmentu rosną. Segment ten charakteryzuje przewidywalność wyników. Również przychody segmentu deweloperskiego cechuje przewidywalność, zależą po prostu od momentu oddana inwestycji do użytkowania. W segmencie przemysłowym bardzo dobrze radzi sobie pod-segment przeładunków, dynamicznie rozwija się biznes automatycznych systemów parkingowych Modulo. Z kolei dział konstrukcji stalowych (maszyny krusząco mielące) podlega restrukturyzacji – ma dostarczać własne produkty o wyższej marży. Dynamicznie rozwija się segment budownictwa przemysłowego. Wreszcie grupa jest w stanie osiągać synergie pomiędzy poszczególnymi segmentami.

Patrząc na powyższe, można oczekiwać stopniowej poprawy wyników grupy, pytanie na ile poprawa jest „zdyskontowana” w aktualnej wycenie grupy. Zapraszam do analizy grupy Immobile.

Pełen dostęp do artykułu posiadają osoby posiadające wykupiony Abonament. Zaloguj się lub sprawdź cennik.

Komentarze do artykułu:
Skomentuj artykuł