Obligacje | PortalAnaliz.pl

Obligacje:


DARMOWY

(0) KRUK - emisja obligacji AM1

Dodano: 2021-12-01 13:15:46 | Autor: Remigiusz IwanKRUK SA

W dniu dzisiejszym z publiczną emisją obligacji wystartowała spółka KRUK. Tym razem dla emitowanych obligacji oferuje oprocentowanie zmienne. Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji, podaję link do analizy przekrojowej spółki oraz kilka ciekawostek.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) BEST - wyniki Q3 2021 r.

Dodano: 2021-11-25 16:53:15 | Autor: Remigiusz IwanBEST

W Q3 2021 roku grupa BEST wypracowała 75 mln zł przychodów wobec 72,5 mln zł rok wcześniej oraz zanotowała 18 mln zł zysku netto wobec straty ponad 20 mln zł rok wcześniej (strata wynikała z blisko 40 mln zł odpisu na akcje Kredyt Inkaso).

Narastająco po 3 kwartałach 2021 roku spółka notuje 248 mln zł przychodów wobec 205 mln zł rok wcześniej oraz 61 mln zł zysku netto wobec 5 mln zł rok wcześniej.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) KRUK - wyniki Q3 2021 roku

Dodano: 2021-11-19 12:01:35 | Autor: Remigiusz IwanKRUK SA

W Q3 2021 roku KRUK wypracował 170 mln zł zysku netto wobec 54 mln zł rok wcześniej. Po 3 kwartałach jest to odpowiednio 565 mln zł zysku netto wobec 35 mln zł rok wcześniej. EBITDA gotówkowa w 9 miesięcy 2021 roku wyniosła 1.151 mln zł wobec 915 mln zł rok wcześniej (wzrost 0 26%). 

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) Ronson - wyniki Q3 2021 roku

Dodano: 2021-11-16 15:05:22 | Autor: Remigiusz IwanRonson

Spółka Ronson Development zanotowała w III kw. 2021 roku 6,8 mln zł zysku netto wobec straty przed rokiem na poziomie 3,1 mln zł. Po trzech kwartałach grupa miała 28,8 mln zł zysku netto wobec 37,5 mln zł przed rokiem. Poniżej spojrzenie na aktualną sytuację finansową i bilansową grupy Ronson na podstawie wyników za Q3 2021 roku.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) Ghelamco - wyniki I półrocza 2021 r.

Dodano: 2021-10-18 14:26:53 | Autor: Remigiusz IwanGhelamco

Grupa Ghelamco opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku. Czas zatem przyjrzeć się sytuacji firmy w tym okresie.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) ARCHE - wyniki I półrocza 2021 roku

Dodano: 2021-10-04 15:28:42 | Autor: Remigiusz IwanARCHE

Grupa ARCHE powstała poprzez rozwój firmy deweloperskiej Arche, która od 1991 roku świadczy profesjonalne usługi deweloperskie.
Łącznie grupa wybudowała już ponad 7.000 domów i mieszkań. Arche obecna jest przede wszystkim na rynku Aglomeracji Warszawskiej i w Łodzi. W ramach prowadzonej działalności deweloperskiej Spółka występuje w roli inwestora i generalnego wykonawcy.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) Dekpol - sytuacja bilansowa po wynikach H1 2021 r.

Dodano: 2021-09-30 13:05:17 | Autor: Remigiusz IwanDekpol

Poniżej krótki przegląd sytuacji finansowej grupy DEKPOL, jako emitenta obligacji korporacyjnych.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) BEST - emisja obligacji serii W2

Dodano: 2021-09-23 10:39:47 | Autor: Remigiusz IwanBEST

Z publiczną emisją obligacji wystartowała w dniu dzisiejszym spółka BEST. Tym razem BEST oferuje obligacje ze zmiennym oprocentowaniem, w przeciwieństwie do stałej stopy procentowej z poprzedniej emisji.

Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji oraz informuję, w jaki sposób je kupić, następnie krótko o samej spółce z podaniem linku do analizy wyników I półrocza 2021 roku, a na koniec porównam rentowność oferowanych obligacji z już notowanymi na Catalyst. Zapraszam do lektury.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) Kredyt Inkaso - wyniki I kwartału 2021/2022

Dodano: 2021-09-17 13:46:46 | Autor: Remigiusz IwanKredyt Inkaso

Zapraszam do lektury omówienia wyników Kredyt Inkaso z punktu widzenia obligatariusza.

W okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. grupa Kredyt Inkaso odnotowała wpłaty z tytułu pakietów wierzytelności na poziomie 70,8 mln zł, co stanowi wzrost o 17,4 mln zł (32,6%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Odnotowany wzrost wpłat z pakietów wierzytelności wynikał m.in. z dobrych wyników osiągniętych ze strumienia egzekucyjnego.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) BEST - wyniki I półrocza 2021 r.

Dodano: 2021-09-14 11:30:51 | Autor: Remigiusz IwanBEST

Najważniejsze informacje dotyczące wyników grupy BEST w I półroczu 2021 roku:

- Dalszy wzrost spłat od dłużników, pomimo nadal minimalnych zakupów nowych wierzytelności,

- Dobre wyniki to rezultat poprawy z działalności operacyjnej (brak przeszacowań dodatnich i ujemnych wierzytelności),

- Wpłaty od dłużników są wyższe od założonych w budżetach,

- Dalsza poprawa sytuacji bilansowej, która już i tak jest bardzo dobra,

- Inwestycja w akcje Kredyt Inkaso neutralna dla wyników I półrocza 2021 roku.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) BEST - emisja obligacji serii W1

Dodano: 2021-07-08 11:51:06 | Autor: Remigiusz IwanBEST

Z publiczną emisją obligacji wystartowała w dniu dzisiejszym spółka BEST. Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji oraz w jaki sposób je kupić, następnie krótko o samej spółce z podaniem linku do analizy wyników 2020 roku, a na koniec porównam rentowność oferowanych obligacji z już notowanymi na Catalyst.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) KRUK - emisja obligacji AK4

Dodano: 2021-06-24 10:53:25 | Autor: Remigiusz IwanKRUK SA

Po bardzo krótkiej przerwie, z kolejną publiczną emisją obligacji, serii AK4, wystartowała spółka KRUK. W poprzedniej emisji popyt przekroczył dostępną pulę, do tego w ramach obecnej doszedł nowy oferujący (DM PKO BP), stąd też szybkie ponowienie oferty, której warunki są praktycznie takie same, jak poprzedniej.

Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji, podaję link do analizy przekrojowej spółki oraz kilka ciekawostek.

Czytaj więcej
DARMOWY

(1) KRUK - emisja obligacji AK3

Dodano: 2021-05-24 12:24:41 | Autor: Remigiusz IwanKRUK SA

Z publiczną emisją obligacji serii AK3 wystartowała spółka KRUK. Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji, podaję link do analizy przekrojowej spółki oraz kilka ciekawostek.

Czytaj więcej
DARMOWY

(3) M/S Obligacji Korporacyjnych FIZ - fundusz obligacji korporacyjnych

Dodano: 2021-05-07 13:30:23 | Autor: Remigiusz IwanM/S Obligacji Korporacyjnych FIZ

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym skoncentrowanym na rynku obligacji firm. Istnieje od IV. kwartału 2017 r. Rolę podmiotu zarządzającego funduszem pełni Michael / Ström Dom Maklerski.

Fundusz działa od końca 2017 roku, do tej pory miał charakter niepubliczny, ale w kwietniu 2021 roku KNF zatwierdziła prospekt funduszu, otwierając drogę do wprowadzenia certyfikatów funduszu na Giełdę Papierów Wartościowych, a także umożliwiając przeprowadzanie emisji kolejnych serii w trybie oferty publicznej.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) PragmaGO - emisja obligacji

Dodano: 2021-04-28 13:01:16 | Autor: Remigiusz IwanPragmaGO

W dniu 26 kwietnia 2021 roku z publiczną emisją obligacji korporacyjnych wystartowała spółka PragmaGO. Emisja trwać będzie do 11 maja, a zapisy przyjmuje Dom Maklerski BDM. Poniżej przedstawiam szczegóły emisji oraz omówiam działalność firmy, jej wyniki i obligacje notowane na Catalyst.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) BEST - wyniki 2020 roku, obligacje

Dodano: 2021-04-15 13:42:26 | Autor: Remigiusz IwanBEST

Grupa BEST w 2020 roku osiągnęła dobre wyniki finansowe, i to mimo wysokiego odpisu na wartość akcji Kredyt Inkaso i braku w obsłudze nowych portfeli wierzytelności. Powrót do zakupów wierzytelności oraz kontynuacja wysokiej efektywności działania pozwala oczekiwać utrzymania dobrego trendu w zakresie wyników.

2020 rok przyniósł również poprawę sytuacji bilansowej grupy. BEST mocno ograniczył zadłużenie finansowe, a jednocześnie zwiększył kwotę dostępnego kredytu, a w 2021 roku powrócił na rynek z emisją obligacji oraz złożył prospekt emisyjny obligacji do KNF.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) Robyg - obligacje, wyniki 2020 roku

Dodano: 2021-04-14 15:31:09 | Autor: Remigiusz IwanRobyg

ROBYG to jeden z największych deweloperów w Polsce. W 2020 roku grupa podpisała 2.738 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 2.156 umów rezerwacyjnych netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Spółka przekazała klientom ponad 2.700 lokali. Grupa ROBYG ma obszerny bank ziemi, który zabezpiecza jej działalność na najbliższe lata. W latach 2019-2020 roku sfinalizowała zakupy gruntów, które umożliwiają budowę łącznie ponad 10 tys. mieszkań.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) KRUK - wyniki 2020 roku

Dodano: 2021-04-01 15:44:05 | Autor: Remigiusz IwanKRUK SA

Poniżej przedstawiam krótkie omówienie wyników finansowych i sytuacji bilansowej grupy KRUK po publikacji raportu finansowego za 2020 rok. Spojrzenie przede wszystkim okiem obligatariusza, ale zapewne i akcjonariusze spółki znajdą coś dla siebie.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) Ronson wyniki 2020 roku

Dodano: 2021-03-26 11:49:10 | Autor: Remigiusz IwanRonson

W dzisiejszym wpisie omówię wyniki grupy Ronson za 2020 rok z punktu widzenia obligatariusza, ale zakładam, że i akcjonariusze spółki znajdą coś dla siebie. Przy okazji, pokazuję „od kuchni” jak wygląda konstrukcja Raportu Rankingowego oceniającego emitentów obligacji korporacyjnych. Większość wykresów i opisów pochodzi właśnie z Raportu Rankingowego.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) Obligacje skarbowe indeksowane inflacją

Dodano: 2021-03-12 13:51:55 | Autor: Remigiusz IwanObligacje skarbowe

Żyjemy obecnie w ciekawych czasach. Inflacja na poziomie 2,7%, a stopy procentowe są bliskie zera, podobnie jak oprocentowanie lokat. Co więcej, prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział, że na razie nie ma co liczyć na podwyżki stóp procentowych.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) Obligacje rodzinne 500 plus

Dodano: 2021-03-12 11:47:31 | Autor: Paweł MalikObligacje 500+

Jeśli nie lokata bankowa to co?

Zdecydowanie dla tych, co oszczędzają na dłuższy okres (kilka lat) i nie chcą żadnego ryzyko najlepszym rozwiazaniem są obligacje skarbowe.

Gwarancja Skarbu Państwa i oprocentowanie wyższe od lokat. Warto na początek sprawdzić, czy możemy kupić obligacje rodzinne.

 

Czytaj więcej