Hossa na małych i średnich spółkach zależy od ... | PortalAnaliz.pl

Hossa na małych i średnich spółkach zależy od ...

Dodano: 2020-07-14 19:31:44 | Autor: Paweł MalikHossa

W Polsce jest jeden kluczowy czynnik, od którego zależy koniunktura giełdowa na małych spółkach (MiŚ).

Są to napływy do funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek.

Od tego, czy ludzie kupują jednostki uczestnictwa w tych funduszach czy je umarzają zależy czy MiŚ-e rosną na giełdzie czy nie.

A to niekoniecznie zależy od sytuacji gospodarczej kraju i osiąganych wynikach finansowych przez notowane spółki.

Popatrzmy na wykres, na którym porównuję napływy do funduszy MiŚ i zmiany indeksu sWIG80.

 

W latach 2017-2018 był praktycznie ciągły odpływ środków z funduszy MiŚ (więcej umorzeń niż wpłat netto). Efekt - męcząca bessa, która w ciągu niecałych 2 lat obniżyła wartość indeku sWIG80 o 37%.

Spadek ten nastąpił pomimo, że gospodarka Polska rozwijała się znakomicie, a większość spółek poprawiała wyniki.

To był jednak okres boomu deweloperskiego - Polacy rzucili się na mieszkania i wypłacali pieniądze z funduszy inwestycyjnych. 

Sytuacja poprawiła się w okresie sty19-kwi19. Dodatnie saldo wpłat = wzrost sWIG80.

Później przez pół roku znowu środki odpływały z funduszy, a sWIG80 powoli osuwał się.

W listopadzie 2019 roku zaczęła się hossa na MiŚ-ach, która została gwałtowanie (i chwilowo) przerwana przez koronawirusa (marzec 2020 r.).

Ostatnie 3 miesiące (kwiecień-czerwiec 2020 r.) to wpływy do funduszy i mocny wzrost sWIG80.

 

A zatem:

Nie ma hossy na MiŚ-ach bez wpływów do funduszy akcyjnych małych i średnich spółek.

 

Należy więc się zastanowić, w co obecnie zainwestuje przysłowiowy Kowalski.

Po ścięciu stóp procentowych do blisko 0% praktycznie nie istnieje oszczędzanie na lokatach bankowych.

Po dużych wzrostach cen nieruchomości i odczuwalnym pogorszeniu rentowności najmu (również w powodu załamania zwiazanego z koronawirusem) jedną z bardziej sensownych alternatyw są fundusze inwestycyjne.

I na pewno część środków przenoszonych z lokat bankowych wpłynie do funduszy akcyjnych małych i średnich spółek.

A to oznacza kontynuację hossy na MiŚ-ach i wzrosty sWIG80.

Komentarze do artykułu:
Skomentuj artykuł