Hossa | PortalAnaliz.pl

Tag: Hossa


DARMOWY

(0) Hossa na małych i średnich spółkach zależy od ...

Dodano: 14.07.2020 19:31:44 | Autor: Paweł MalikHossa

W Polsce jest jeden kluczowy czynnik, od którego zależy koniunktura giełdowa na małych spółkach (MiŚ).

Są to napływy do funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek.

Od tego, czy ludzie kupują jednostki uczestnictwa w tych funduszach czy je umarzają zależy czy MiŚ-e rosną na giełdzie czy nie.

A to nie koniecznie zależy od sytuacji gospodarczej kraju i osiąganych wynikach finansowych przez notowane spółki.

Czytaj więcej