M/S Obligacji Korporacyjnych FIZ | PortalAnaliz.pl

Tag: M/S Obligacji Korporacyjnych FIZ


DARMOWY

(3) M/S Obligacji Korporacyjnych FIZ - fundusz obligacji korporacyjnych

Dodano: 07.05.2021 13:30:23 | Autor: Remigiusz IwanM/S Obligacji Korporacyjnych FIZ

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym skoncentrowanym na rynku obligacji firm. Istnieje od IV. kwartału 2017 r. Rolę podmiotu zarządzającego funduszem pełni Michael / Ström Dom Maklerski.

Fundusz działa od końca 2017 roku, do tej pory miał charakter niepubliczny, ale w kwietniu 2021 roku KNF zatwierdziła prospekt funduszu, otwierając drogę do wprowadzenia certyfikatów funduszu na Giełdę Papierów Wartościowych, a także umożliwiając przeprowadzanie emisji kolejnych serii w trybie oferty publicznej.

Czytaj więcej