AB | PortalAnaliz.pl

Tag: AB


ABONAMENTOWY

(0) Analiza AB - 2019 rok

Dodano: 25.10.2020 23:57:24 | Autor: Remigiusz IwanAB

Grupa Kapitałowa AB jest jednym z beneficjentów trwającej pandemii Covid-19.

Wzrost zapotrzebowania na sprzęt IT przełożył się na dwucyfrowe wzrosty przychodów i zysków w ostatnich kwartałach.

Pozytywne tendencje mogą być kontynuowane przez kilka najbliższych kwartałów.

Zapraszam do zapoznania się z analizą spółki AB po wynikach za rok obrotowy kończący się 30.06.2020 roku.

Czytaj więcej