Grupa Kapitałowa IMMOBILE - wyniki Q2 2021 roku | PortalAnaliz.pl

Grupa Kapitałowa IMMOBILE - wyniki Q2 2021 roku

Dodano: 2021-10-07 10:01:59 | Autor: Remigiusz IwanImmobile

Grupa Kapitałowa Immobile (GKI) opublikowała wyniki I półrocza 2021 roku.

Przychody grupy w H1 2021 r. wyniosły 226 mln zł wobec 229 mln zł rok wcześniej (-3 mln zł), a w samym II kwartale 131 mln zł wobec 118 mln zł (+13 mln zł). Drugi kwartał przyniósł zatem wzrost przychodów r/r, ale spowodowany jest on włączeniem do grupy spółki odzieżowej działającej pod marką Quiosque.

W H1 2021 r. grupa odnotowała -3,2 mln zł straty netto wobec -2,6 mln zł straty przed rokiem, a w samym Q2 zysk netto jednostki dominującej wyniósł 1 mln zł wobec -1,5 mln zł straty rok wcześniej. Tutaj również pomocną dłoń wyciągnął nowy segment Odzież reprezentowany przez Quiosque.

Wcześniej swoje wyniki kwartalne opublikowały wchodzące w skład GKI spółki Atrem i PJP Makrum, mamy zatem już pełen obraz grupy. Zapraszam zatem do omówienia wyników Grupy Immobile.

Pobierz pełną treść analizy

Komentarze do artykułu:
Skomentuj artykuł